El Pilar de Vuit

Història del projecte

El Pilar de Vuit és una associació de jubilats, vídues i mestresses de casa, que no té ànim de lucre i es dedica a aglutinar a la gent que està sola com les vídues, les mestresses de casa, els jubilats i a la resta de persones que es troben en la madurescència i desitgen compartir la vida amb els altres, en harmonia, comprensió i bon humor.

Fou fundada per iniciativa de Fernando García, mestre d'escola, al setembre de l'any 2001, amb intenció de lluitar per aconseguir el *SOVI i associar a les persones més desfavorides.

En aquesta agrupació es realitzen activitats culturals com a excursions a museus i monuments d'interès, concursos de literatura i pintura, també de pastissos i menjars de germanor. S'ajuda a la gent gran desvalguda, es realitzen serveis socials, es col·labora amb Cáritas i amb la Regiduria de la gent gran de l'Ajuntament.

Té una revista semestral en la qual tots els socis protectors i els que no ho són, poden expressar-se lliurement, o aprendre receptes de cuines, cultura popular i entreteniments fàcils per mantenir la ment oberta. Es gratuïta.

Hem creat aquesta Web per animar a la gent madura a conèixer les noves tecnologies i que perdin la por a aquesta nova forma de enterdre el món.

 

 

Historia del proyecto

El Pilar de Vuit es una asociación de jubilados, viudas y amas de casa, que no tiene ánimo de lucro y se dedica a aglutinar a la gente que está sola como las viudas, a las amas de casa, a los pre-jubilados y al resto de personas que se hallan en la madurescencia y desean compartir la vida con los demás, en armonía, comprensión y buen humor.

Fué fundada por iniciativa de Fernando García, maestro de escuela, en Septiembre del año 2001, con intención de luchar por conseguir el SOVI y asociar a las personas más desfavorecidas.

En esta agrupación se realizan actividades culturales como excursiones a museos y monumentos de interés, concursos de literatura y pintura, también de pasteles y comidas de hermandad. Se ayuda a la gente mayor desvalida, se realizan servicios sociales, se colabora con cáritas y con la regiduria de la gente mayor del Ayuntamiento.

Tiene una revista semestral en la que todos los socios protectores y los que no lo son, pueden expresarse libremente, o aprender recetas de cocinas, cultura popular y entretenimientos fáciles para mantener la mente abierta. Es gratuita.

Hemos creado esta Webnode para animar a la gente madura a conocer las nuevas tecnologías y que pierdan el miedo a esta nueva forma de enterderse con el mundo.